Förskolan Omvärlden

Enskild Förskola, Upplands Väsby

63 barn
3 avdelningar
10.3 % personal med examen
6.5 personaltäthet

Förskolan Regnbågen

Enskild Förskola, Upplands Väsby

49 barn
4 avdelningar
14.3 % personal med examen
7.0 personaltäthet

Förskolan Skogstorp

Enskild Förskola, Upplands Väsby

106 barn
6 avdelningar
16.3 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Förskolan Skutan

Enskild Förskola, Upplands Väsby

69 barn
5 avdelningar
0.0 % personal med examen
7.8 personaltäthet

Förskolan Solkatten

Enskild Förskola, Upplands Väsby

76 barn
2 avdelningar
14.3 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Föräldrakooperativa Förskolan Senapskornet

Enskild Förskola, Upplands Väsby

50 barn
4 avdelningar
25.0 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Gläntan

Enskild Förskola, Upplands Väsby

74 barn
4 avdelningar
21.8 % personal med examen
6.3 personaltäthet

Grimstaskolan

4.7

Kommunal Grundskola, Upplands Väsby

403 elever
11.3 elever per lärare
70.6 % behöriga lärare
82.1 % uppnått kunskapskravet åk 9

Halsbandet

Enskild Förskola, Upplands Väsby

108 barn
5 avdelningar
21.4 % personal med examen
7.7 personaltäthet

Hopprepet

Kommunal Förskola, Upplands Väsby

107 barn
5 avdelningar
10.6 % personal med examen
5.7 personaltäthet