Skogsdungen

Kommunal Förskola, Upplands Väsby

196 barn
10 avdelningar
32.0 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Smedby Hage

Enskild Förskola, Upplands Väsby

101 barn
5 avdelningar
23.1 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Spargrisen

Kommunal Förskola, Upplands Väsby

95 barn
5 avdelningar
21.5 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Stallets Förskola

Enskild Förskola, Upplands Väsby

59 barn
4 avdelningar
16.7 % personal med examen
9.8 personaltäthet

Sundsborg

Enskild Förskola, Upplands Väsby

37 barn
3 avdelningar
28.7 % personal med examen
6.4 personaltäthet

Sverigefinska Förskolan

Enskild Förskola, Upplands Väsby

36 barn
3 avdelningar
20.0 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Sverigefinska sk, Uppl Väsby

11.3

Enskild Grundskola, Upplands Väsby

119 elever
10.0 elever per lärare
83.3 % uppnått kunskapskravet åk 9

Södervikskolan

6.8

Enskild Grundskola, Upplands Väsby

467 elever
15.3 elever per lärare
77.2 % behöriga lärare
91.1 % uppnått kunskapskravet åk 9

Thoren Framtid Sandbergska

15.0

Enskild Grundskola, Upplands Väsby

333 elever
16.2 elever per lärare
59.6 % behöriga lärare
90.2 % uppnått kunskapskravet åk 9

Vik

Enskild Förskola, Upplands Väsby

117 barn
6 avdelningar
24 % personal med examen
7 personaltäthet