Förskolan Tråvad

Kommunal Förskola, Vara

35 barn
2 avdelningar
0.0 % personal med examen
6.1 personaltäthet

Gp-Byns Förskola

Kommunal Förskola, Vara

74 barn
4 avdelningar
53.7 % personal med examen
6.0 personaltäthet

Lagmansgymnasiet2

7.0

Kommunal Gymnasieskola, Vara

446 elever
95.2 % examinerade
14.3 i genomsnittsbetyg
EE
IM
IN
NA
TE
BA
BF
+

Larv Tråvad skola

8.8

Kommunal Grundskola, Vara

109 elever
10.3 elever per lärare
80.9 % behöriga lärare

Levene skola

6.8

Kommunal Grundskola, Vara

145 elever
11.0 elever per lärare
68.7 % behöriga lärare

Nästegårdsskolan åk7-åk9

12.5

Kommunal Grundskola, Vara

405 elever
12.2 elever per lärare
83.0 % behöriga lärare
67.3 % uppnått kunskapskravet åk 9

Parkskolan

-

Grundskola, Vara

157 elever
10.4 elever per lärare
82.6 % behöriga lärare

Solgårdens Friförskola

Enskild Förskola, Vara

38 barn
1 avdelning
12.0 % personal med examen
4.6 personaltäthet

Stenkilsgårdens Förskola

Kommunal Förskola, Vara

64 barn
4 avdelningar
54.9 % personal med examen
6.0 personaltäthet

Stiftelsen Önums friskola

8.9

Enskild Grundskola, Vara

103 elever
10.1 elever per lärare
89.2 % behöriga lärare