Haghulta Fsk

Kommunal Förskola, Värmdö

58 barn
3 avdelningar
41.7 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Hemmestaskolan

11.6

Kommunal Grundskola, Värmdö

848 elever
14.0 elever per lärare
67.8 % behöriga lärare
87.9 % uppnått kunskapskravet åk 9

Holmviksskogens Fsk

Kommunal Förskola, Värmdö

78 barn
5 avdelningar
33.5 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Jungmannens Fsk

Kommunal Förskola, Värmdö

45 barn
3 avdelningar
26.1 % personal med examen
4.5 personaltäthet

Kopparmora Fsk

Kommunal Förskola, Värmdö

36 barn
3 avdelningar
33.3 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Kottens Fsk

Kommunal Förskola, Värmdö

23 barn
1 avdelning
16.7 % personal med examen
3.8 personaltäthet

Kullsvedsskolan

-

Kommunal Grundskola, Värmdö

Kullsvedsskolan, Grundskola

-

Kommunal Grundskola, Värmdö

19 elever
4.7 elever per lärare
70.3 % behöriga lärare

Kvarnbergsskolan

-

Kommunal Grundskola, Värmdö

Kyrkskolan

7.8

Kommunal Grundskola, Värmdö

146 elever
13.2 elever per lärare
83.2 % behöriga lärare