Förskolan Backsippan

Kommunal Förskola, Västervik

36 barn
3 avdelningar
46.4 % personal med examen
4.2 personaltäthet

Förskolan Björken

Kommunal Förskola, Västervik

100 barn
6 avdelningar
60.3 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Förskolan Blankaholm

Kommunal Förskola, Västervik

0 barn
1 avdelning
4.8 % personal med examen

Förskolan Ekbacken

Kommunal Förskola, Västervik

93 barn
6 avdelningar
52.2 % personal med examen
4.6 personaltäthet

Förskolan Eken

Kommunal Förskola, Västervik

40 barn
4 avdelningar
37.5 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Förskolan Flundran

Kommunal Förskola, Västervik

22 barn
1 avdelning
44.4 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Förskolan Gullvivan

Kommunal Förskola, Västervik

47 barn
3 avdelningar
52.4 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Förskolan Gunnebo

Kommunal Förskola, Västervik

74 barn
6 avdelningar
32.7 % personal med examen
3.8 personaltäthet

Förskolan Hanna

Enskild Förskola, Västervik

24 barn
2 avdelningar
15.1 % personal med examen
4.5 personaltäthet

Förskolan Hjorted

Kommunal Förskola, Västervik

29 barn
2 avdelningar
34.4 % personal med examen
4.8 personaltäthet