Statistik för Västringen i Strömsund

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Västringen i Strömsund.
29 barn på
förskolan

5,9 personaltäthet

0% personal med
examen

2 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB