Södervångskolan

14.1

Kommunal Grundskola, Vellinge

539 elever
12.1 elever per lärare
87.1 % behöriga lärare
91.0 % uppnått kunskapskravet åk 9

Tångvallas Förskola

Kommunal Förskola, Vellinge

101 barn
5 avdelningar
69.2 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Tångvallaskolan

12.8

Kommunal Grundskola, Vellinge

401 elever
11.7 elever per lärare
91.8 % behöriga lärare
91.1 % uppnått kunskapskravet åk 9

Vikenstugans Förskola Ek. För.

Enskild Förskola, Vellinge

114 barn
6 avdelningar
65.5 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Ängdala Förskola

Enskild Förskola, Vellinge

117 barn
6 avdelningar
64.3 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Ängdalaskolan

16.2

Enskild Grundskola, Vellinge

526 elever
13.7 elever per lärare
91.8 % behöriga lärare
98.1 % uppnått kunskapskravet åk 9

Östra Grevies Förskola

Enskild Förskola, Vellinge

31 barn
1 avdelning
24.0 % personal med examen
5.0 personaltäthet