Statistik för Villan i Åsele

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Villan i Åsele.
33 barn på
förskolan

4,8 personaltäthet

48,5% personal med
examen

2 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB