Katthults Förskola

Kommunal Förskola, Vimmerby

52 barn
2 avdelningar
37.1 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Kottens Förskola

Kommunal Förskola, Vimmerby

46 barn
3 avdelningar
52.7 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Lilla Lunden

Kommunal Förskola, Vimmerby

59 barn
4 avdelningar
41.0 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Lundens Förskola

Kommunal Förskola, Vimmerby

90 barn
6 avdelningar
45.5 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Mosippans Förskola

Kommunal Förskola, Vimmerby

20 barn
1 avdelning
25.9 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Norrängens Förskola

Kommunal Förskola, Vimmerby

73 barn
6 avdelningar
49.0 % personal med examen
3.9 personaltäthet

Rumskulla Förskola

Kommunal Förskola, Vimmerby

23 barn
1 avdelning
48.1 % personal med examen
6.0 personaltäthet

Rumskulla skola

-

Kommunal Grundskola, Vimmerby

31 elever
5.9 elever per lärare
1.7 % behöriga lärare

Skogsbackens Förskola

Kommunal Förskola, Vimmerby

74 barn
5 avdelningar
45.5 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Snövits Förskola

Kommunal Förskola, Vimmerby

35 barn
2 avdelningar
26.8 % personal med examen
5.7 personaltäthet