Satelitten

Kommunal Förskola, Vingåker

15 barn
1 avdelning
33.3 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Sjöstugans Förskola

Kommunal Förskola, Vingåker

35 barn
2 avdelningar
28.9 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Skogsgläntans Förskola

Kommunal Förskola, Vingåker

27 barn
2 avdelningar
57.9 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Slottsskolan 7-9

-

Kommunal Gymnasieskola, Vingåker

4 elever
IM

Slottsskolan F-6

7.4

Kommunal Grundskola, Vingåker

253 elever
10.8 elever per lärare
68.8 % behöriga lärare

Sol Och Regn Källstugans Förskola

Kommunal Förskola, Vingåker

35 barn
2 avdelningar
16.7 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Sävstaskolan

8.5

Kommunal Grundskola, Vingåker

298 elever
10.9 elever per lärare
57.3 % behöriga lärare

Södergårdens Förskola

Kommunal Förskola, Vingåker

25 barn
2 avdelningar
38.7 % personal med examen
3.4 personaltäthet

Trollkojans Förskola

Enskild Förskola, Vingåker

20 barn
1 avdelning
5.7 % personal med examen
6.1 personaltäthet

Ålands Förskola

Kommunal Förskola, Vingåker

55 barn
4 avdelningar
52.4 % personal med examen
5.6 personaltäthet