Filuren

Kommunal Förskola, Borlänge

21 barn
1 avdelning
62.5 % personal med examen
6.6 personaltäthet

Forsaänggården

Kommunal Förskola, Borlänge

29 barn
2 avdelningar
36.4 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Forssagården

Kommunal Förskola, Borlänge

51 barn
3 avdelningar
38.4 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Forssaklackskolan

5.5

Kommunal Grundskola, Borlänge

455 elever
11.8 elever per lärare
63.2 % behöriga lärare
72.4 % uppnått kunskapskravet åk 9

Forssaängskolan

8.3

Kommunal Grundskola, Borlänge

361 elever
13.0 elever per lärare
67.2 % behöriga lärare

Furulundsgården

Kommunal Förskola, Borlänge

95 barn
5 avdelningar
42.8 % personal med examen
7.6 personaltäthet

Fyrklövern

Kommunal Förskola, Borlänge

95 barn
6 avdelningar
0.0 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Färjegårdens Förskola

Kommunal Förskola, Borlänge

73 barn
5 avdelningar
37.1 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Förskolan Immanuel

Enskild Förskola, Borlänge

26 barn
2 avdelningar
43.9 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Föräldrakooperativet I Halvarsgårdarnas Ek. För.

Enskild Förskola, Borlänge

34 barn
3 avdelningar
29.1 % personal med examen
5.1 personaltäthet