Birka Förskola

Kommunal Förskola, Jönköping

76 barn
5 avdelningar
50.2 % personal med examen
4.6 personaltäthet

Björkängens Förskola

Kommunal Förskola, Jönköping

98 barn
6 avdelningar
93.3 % personal med examen
7.7 personaltäthet

Björnens Förskola

Kommunal Förskola, Jönköping

11 barn
1 avdelning
33.3 % personal med examen
3.7 personaltäthet

Blomsterängens Förskola

Kommunal Förskola, Jönköping

81 barn
6 avdelningar
66.0 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Bottnaryds Förskola

Kommunal Förskola, Jönköping

73 barn
5 avdelningar
38.8 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Bottnarydsskolan

14.8

Kommunal Grundskola, Jönköping

133 elever
10.6 elever per lärare
69.1 % behöriga lärare

Brodalsskolan

17.4

Kommunal Grundskola, Jönköping

152 elever
10.4 elever per lärare
77.3 % behöriga lärare

Bäckadalens Förskola

Kommunal Förskola, Jönköping

30 barn
2 avdelningar
72.9 % personal med examen
4.5 personaltäthet

Bäckadalsgymn RO 1

14.7

Kommunal Gymnasieskola, Jönköping

1299 elever
91.4 % examinerade
13.1 i genomsnittsbetyg
EK
IM
SA
AHADM
FGFOR
GYVUSARLAR01
HOHAL
+

Bäckalyckans Förskola

Kommunal Förskola, Jönköping

31 barn
2 avdelningar
23.1 % personal med examen
4.0 personaltäthet