Galaxskolan

8.3

Kommunal Grundskola, Sigtuna

333 elever
16.1 elever per lärare
61.7 % behöriga lärare

Granby Nya Förskola

Kommunal Förskola, Sigtuna

42 barn
2 avdelningar
47.4 % personal med examen
7.4 personaltäthet

Hällsbo Förskola

Kommunal Förskola, Sigtuna

66 barn
4 avdelningar
37.2 % personal med examen
6.1 personaltäthet

I Ur Och Skur Videknopparna

Enskild Förskola, Sigtuna

21 barn
1 avdelning
39.6 % personal med examen
4.6 personaltäthet

Josefinaskolan, grundskola

9.7

Enskild Grundskola, Sigtuna

215 elever
12.9 elever per lärare
95.5 % uppnått kunskapskravet åk 9

Kanonkullens Ekonomiska Förening

Enskild Förskola, Sigtuna

43 barn
3 avdelningar
42.9 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Karusellen Förskola

Kommunal Förskola, Sigtuna

76 barn
5 avdelningar
39.8 % personal med examen
6.1 personaltäthet

Kids2home Sigtuna

Enskild Förskola, Sigtuna

76 barn
5 avdelningar
13.0 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Lilla My

Enskild Förskola, Sigtuna

18 barn
2 avdelningar
6.1 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Lumiaskolan Sigtuna

-

Grundskola, Sigtuna