Statistik för Alfred Dalinskolan i Huskvarna

Här hittar du aktuell statistik såsom antal elever, elever per lärare, andelen lärare med behörighet samt andelen elever som uppnått kunskapskravet på Alfred Dalinskolan i Huskvarna.

På Alfred Dalinskolan gick det 508 elever under år 2018 vilket är en minskning från föregående år då det gick 470 elever på skolan . Andelen behöriga lärare som arbetade på skolan ökade med 6.0 procentenheter från 80.0 till 86.0 samtidigt som antalet elever per lärare ökade (och lärartätheten minskade) från 11.3 (lärartäthet: 8.84 lärare per 100 elever) till 11.8 (lärartäthet: 8.47 lärare per 100 elever) under 2018. 73.9% av skolans niondeklassare uppnådde kunskapskravet under 2018.

508 elever på
skolan
11,8 elever per
lärare
86,0% lärare med
behörighet
73,9% har uppnått
kunskapskravet (åk 9)

Skolenheter

I och med den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för som tidigare per skola. På varje skolenhet ska det finnas en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.

All statistik som vi får från Skolverket gällande skolor är uppdelad i dessa olika skolenheter. På Skolkollen har vi dock valt att slå samman och istället presentera den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör informationen mer lättöverskådligt och relevant för elever, föräldrar och lärare.

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB