Statistik för Alftaskolan F-6 i Alfta

Här hittar du aktuell statistik såsom antal elever, elever per lärare, andelen lärare med behörighet samt andelen elever som uppnått kunskapskravet på Alftaskolan F-6 i Alfta.

På Alftaskolan F-6 gick det 350 elever under år 2021 vilket är en minskning från föregående år då det gick 356 elever på skolan. Andelen behöriga lärare som arbetade på skolan ökade med 7.2 procentenheter från 71.4 till 78.6 samtidigt som antalet elever per lärare minskade (och lärartätheten ökade) från 9.5 (lärartäthet: 10.5 lärare per 100 elever) till 10.1 (lärartäthet: 9.90 lärare per 100 elever) under 2021. 59.3% av skolans sjätteklassare uppnådde kunskapskravet under 2021. 63.6% av skolans niondeklassare uppnådde kunskapskravet under 2021.

Statistik tillfälligt inaktiverad

På grund av att statistiken vi hämtar från Skolverket inte längre är aktuell/relevant har vi tillfälligt inaktiverat publicering av all statistik. Läs mer

350 elever på
skolan
Statistik tillfälligt inaktiverad

På grund av att statistiken vi hämtar från Skolverket inte längre är aktuell/relevant har vi tillfälligt inaktiverat publicering av all statistik. Läs mer

10,1 elever per
lärare
Statistik tillfälligt inaktiverad

På grund av att statistiken vi hämtar från Skolverket inte längre är aktuell/relevant har vi tillfälligt inaktiverat publicering av all statistik. Läs mer

78,6% lärare med
behörighet
Statistik tillfälligt inaktiverad

På grund av att statistiken vi hämtar från Skolverket inte längre är aktuell/relevant har vi tillfälligt inaktiverat publicering av all statistik. Läs mer

63,6% har uppnått
kunskapskravet (åk 9)

Skolenheter

I och med den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för som tidigare per skola. På varje skolenhet ska det finnas en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.

All statistik som vi får från Skolverket gällande skolor är uppdelad i dessa olika skolenheter. På Skolkollen har vi dock valt att slå samman och istället presentera den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör informationen mer lättöverskådligt och relevant för elever, föräldrar och lärare.

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB