Statistik för Almtunaskolan i Uppsala

Här hittar du aktuell statistik såsom antal elever, elever per lärare, andelen lärare med behörighet samt andelen elever som uppnått kunskapskravet på Almtunaskolan i Uppsala.

På Almtunaskolan gick det 527 elever under år 2021 vilket är en ökning från föregående år då det gick 517 elever på skolan. Andelen behöriga lärare som arbetade på skolan minskade med 7.9 procentenheter från 77.7 till 69.8 samtidigt som antalet elever per lärare minskade (och lärartätheten ökade) från 17.7 (lärartäthet: 5.64 lärare per 100 elever) till 15.9 (lärartäthet: 6.28 lärare per 100 elever) under 2021. 67.9% av skolans sjätteklassare uppnådde kunskapskravet under 2021.

Statistik tillfälligt inaktiverad

Uppdaterad statistik publiceras inom kort.

527 elever på
skolan
Statistik tillfälligt inaktiverad

Uppdaterad statistik publiceras inom kort.

15,9 elever per
lärare
Statistik tillfälligt inaktiverad

Uppdaterad statistik publiceras inom kort.

69,8% lärare med
behörighet

Skolenheter

I och med den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för som tidigare per skola. På varje skolenhet ska det finnas en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.

All statistik som vi får från Skolverket gällande skolor är uppdelad i dessa olika skolenheter. På Skolkollen har vi dock valt att slå samman och istället presentera den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör informationen mer lättöverskådligt och relevant för elever, föräldrar och lärare.

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB