Statistik för Arlandagymnasiet 3 i Märsta

Här hittar du aktuell statistik såsom antal elever, andelen elever som slutfört med examen och genomsnittligt betygspoäng för Arlandagymnasiet 3 i Märsta.

Antalet elever på skolan ökade under 2021 från 1052 till 1135 st. Andelen elever på skolan som tog examen med grundläggande behörighet minskade samtidigt från 88.0% till 78.0%. Den genomsnittliga betygspoängen minskade från 13.9 till 13.6. 98.7 % av eleverna på Arlandagymnasiet 3 tog examen. Under 2021 var 70.7% av lärarkåren behöriga jämfört med 2020 då 93.4% var behöriga.

Statistik tillfälligt inaktiverad

Uppdaterad statistik publiceras inom kort.

1135 elever på
skolan
Statistik tillfälligt inaktiverad

Uppdaterad statistik publiceras inom kort.

98,7% har slutfört
med examen
Statistik tillfälligt inaktiverad

Uppdaterad statistik publiceras inom kort.

13,6 är genomsnittlig
betygspoäng

Skolenheter

I och med den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för som tidigare per skola. På varje skolenhet ska det finnas en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.

All statistik som vi får från Skolverket gällande skolor är uppdelad i dessa olika skolenheter. På Skolkollen har vi dock valt att slå samman och istället presentera den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör informationen mer lättöverskådligt och relevant för elever, föräldrar och lärare.

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB