Statistik för Bengtsgården i Bengtsfors

Här hittar du aktuell statistik såsom antal elever, elever per lärare, andelen lärare med behörighet samt andelen elever som uppnått kunskapskravet på Bengtsgården i Bengtsfors.

På Bengtsgården gick det 420 elever under år 2018 vilket är en ökning från föregående år då det gick 403 elever på skolan. Andelen behöriga lärare som arbetade på skolan ökade med 2.9 procentenheter från 58.9 till 61.8 samtidigt som antalet elever per lärare minskade (och lärartätheten ökade) från 11.4 (lärartäthet: 8.77 lärare per 100 elever) till 10.3 (lärartäthet: 9.70 lärare per 100 elever) under 2018. 57.1% av skolans sjätteklassare uppnådde kunskapskravet under 2018. 66.7% av skolans niondeklassare uppnådde kunskapskravet under 2018.

420 elever på
skolan
10,3 elever per
lärare
61,8% lärare med
behörighet
66,7% har uppnått
kunskapskravet (åk 9)

Skolenheter

I och med den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för som tidigare per skola. På varje skolenhet ska det finnas en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.

All statistik som vi får från Skolverket gällande skolor är uppdelad i dessa olika skolenheter. På Skolkollen har vi dock valt att slå samman och istället presentera den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör informationen mer lättöverskådligt och relevant för elever, föräldrar och lärare.

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB