Statistik för Bjärsjölagårds Förskola i Sjöbo

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Bjärsjölagårds Förskola i Sjöbo.
30 barn på
förskolan

5,2 personaltäthet

47,8% personal med
examen

3 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB