Statistik för Brandkärrsskolan i NYKÖPING

Här hittar du aktuell statistik såsom antal elever, elever per lärare, andelen lärare med behörighet samt andelen elever som uppnått kunskapskravet på Brandkärrsskolan i NYKÖPING.

På Brandkärrsskolan gick det 126 elever under år 2018 vilket är en minskning från föregående år då det gick 132 elever på skolan. Andelen behöriga lärare som arbetade på skolan ökade med 9.3 procentenheter från 82.3 till 91.6 samtidigt som antalet elever per lärare ökade (och lärartätheten minskade) från 10.7 (lärartäthet: 9.34 lärare per 100 elever) till 9.6 (lärartäthet: 10.4 lärare per 100 elever) under 2018.

Statistik tillfälligt inaktiverad

Uppdaterad statistik publiceras inom kort.

126 elever på
skolan
Statistik tillfälligt inaktiverad

Uppdaterad statistik publiceras inom kort.

9,6 elever per
lärare
Statistik tillfälligt inaktiverad

Uppdaterad statistik publiceras inom kort.

91,6% lärare med
behörighet

Skolenheter

I och med den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för som tidigare per skola. På varje skolenhet ska det finnas en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.

All statistik som vi får från Skolverket gällande skolor är uppdelad i dessa olika skolenheter. På Skolkollen har vi dock valt att slå samman och istället presentera den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör informationen mer lättöverskådligt och relevant för elever, föräldrar och lärare.

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB