Statistik för Fjällbackens Förskola i Undersåker

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Fjällbackens Förskola i Undersåker.
83 barn på
förskolan

5,1 personaltäthet

31,9% personal med
examen

6 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB