Statistik för Fogdemyrens Förskola i Karlstad

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Fogdemyrens Förskola i Karlstad.
104 barn på
förskolan

5,4 personaltäthet

68,2% personal med
examen

6 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB