Statistik för Förskolan Garhyttan i Kopparberg

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Förskolan Garhyttan i Kopparberg.
67 barn på
förskolan

5,6 personaltäthet

43,3% personal med
examen

6 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB