Statistik för Förskolan Kulskolan i Karlstad

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Förskolan Kulskolan i Karlstad.
34 barn på
förskolan

4,7 personaltäthet

13,9% personal med
examen

1 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB