Statistik för Förskolan Labyrinten i Ånge

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Förskolan Labyrinten i Ånge.
51 barn på
förskolan

5,7 personaltäthet

55,6% personal med
examen

3 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB