Statistik för Förskolan Labyrinten i Ånge

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Förskolan Labyrinten i Ånge.
41 barn på
förskolan

5,1 personaltäthet

37,5% personal med
examen

2 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB