Statistik för Förskolan Skogsgläntan i Kopparberg

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Förskolan Skogsgläntan i Kopparberg.
35 barn på
förskolan

6,3 personaltäthet

82,1% personal med
examen

2 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB