Statistik för Förskolan Slottet i Vingåker

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Förskolan Slottet i Vingåker.
60 barn på
förskolan

5,3 personaltäthet

20% personal med
examen

4 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB