Personal på Hörby Yrkesgymnasium i Hörby

Här hittar du information om och kontaktuppgifter till personalen på Hörby Yrkesgymnasium. Lärarkåren bestod under 2021 till 10.8% av behöriga lärare. Observera att gymnasieskolornas program har olika behov av lärartäthet och lärarbehörighet utifrån programmens innehåll och struktur. Jämförelser utifrån lärarstatistik är därför inte alltid helt rättvisande.

Kontaktuppgifter

?
SYV Information saknas  E-post saknas
?
Administratör Information saknas  E-post saknas
?
Skolsköterska Information saknas  E-post saknas
?
Vaktmästare Information saknas  E-post saknas

Skolenheter

På grund av den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för per skola. Varje skolenhet har en rektor som är ansvarig för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.