Statistik för Jämtlands Gymn, Åre 2 i Järpen

Här hittar du aktuell statistik såsom antal elever, andelen elever som slutfört med examen och genomsnittligt betygspoäng för Jämtlands Gymn, Åre 2 i Järpen.

Antalet elever på skolan minskade under 2018 från 371 till 340 st. Andelen elever på skolan som tog examen med grundläggande behörighet ökade samtidigt från 81.1% till 81.2%. Den genomsnittliga betygspoängen ökade från 14.5 till 14.8. 91.5 % av eleverna på Jämtlands Gymn, Åre 2 tog examen. Under 2018 var 41.6% av lärarkåren behöriga jämfört med 2017 då 32.1% var behöriga.

340 elever på
skolan
91,5% har slutfört
med examen
14,8 är genomsnittlig
betygspoäng

Skolenheter

I och med den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för som tidigare per skola. På varje skolenhet ska det finnas en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.

All statistik som vi får från Skolverket gällande skolor är uppdelad i dessa olika skolenheter. På Skolkollen har vi dock valt att slå samman och istället presentera den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör informationen mer lättöverskådligt och relevant för elever, föräldrar och lärare.

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB