Statistik för Järåskolan i Bispgården

Här hittar du aktuell statistik såsom antal elever, elever per lärare, andelen lärare med behörighet samt andelen elever som uppnått kunskapskravet på Järåskolan i Bispgården.

På Järåskolan gick det 45 elever under år 2018 vilket är en ökning från föregående år då det gick 101 elever på skolan. Andelen behöriga lärare som arbetade på skolan minskade med 21.1 procentenheter från 59.4 till 38.3 samtidigt som antalet elever per lärare minskade (och lärartätheten ökade) från 13.8 (lärartäthet: 7.24 lärare per 100 elever) till 12.6 (lärartäthet: 7.93 lärare per 100 elever) under 2018. 47.8% av skolans sjätteklassare uppnådde kunskapskravet under 2018.

45 elever på
skolan
12,6 elever per
lärare
38,3% lärare med
behörighet

Skolenheter

I och med den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för som tidigare per skola. På varje skolenhet ska det finnas en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.

All statistik som vi får från Skolverket gällande skolor är uppdelad i dessa olika skolenheter. På Skolkollen har vi dock valt att slå samman och istället presentera den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör informationen mer lättöverskådligt och relevant för elever, föräldrar och lärare.

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB