Statistik för Knatteboa Förskola i Järpen

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Knatteboa Förskola i Järpen.
25 barn på
förskolan

5 personaltäthet

40% personal med
examen

2 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB