Statistik för Kommunal vuxenutbildning i Övertorneå

Här hittar du aktuell statistik såsom antal elever, andelen elever som slutfört med examen och genomsnittligt betygspoäng för Kommunal vuxenutbildning i Övertorneå.

Antalet elever på skolan minskade under från till st. Under var % av lärarkåren behöriga.

?

Elever på skolan

Statistik saknas

?

Andel med examen

Statistik saknas

?

Genomsnittlig betygspoäng

Statistik saknas

Skolenheter

I och med den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för som tidigare per skola. På varje skolenhet ska det finnas en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.

All statistik som vi får från Skolverket gällande skolor är uppdelad i dessa olika skolenheter. På Skolkollen har vi dock valt att slå samman och istället presentera den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör informationen mer lättöverskådligt och relevant för elever, föräldrar och lärare.

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB