Personal på Koster skola F-3 i Sydkoster

Här hittar du information om och kontaktuppgifter till personalen på Koster skola F-3. Under 2021 hade skolan en lärartäthet på 28.5 (vilket innebär att skolan hade 28.5 lärare per 100 elever eller 3.5 elever per lärare). Motsvarande siffra under 2020 var 16.9 (16.9 lärare per 100 elever eller 5.9 elever per lärare).

Kontaktuppgifter

?
SYV Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Administratör Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Skolsköterska Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Vaktmästare Information saknas  E-post saknas  Lägg till

Skolenheter

På grund av den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för per skola. Varje skolenhet har en rektor som är ansvarig för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.