Statistik för Lek Och Bus i Kälarne

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Lek Och Bus i Kälarne.
19 barn på
förskolan

5,4 personaltäthet

29% personal med
examen

1 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB