Statistik för Lillvallens Förskola i Järpen

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Lillvallens Förskola i Järpen.
67 barn på
förskolan

5,1 personaltäthet

38% personal med
examen

4 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB