Personal på Linnerydskolan i Linneryd

Här hittar du information om och kontaktuppgifter till personalen på Linnerydskolan. Under 2021 hade skolan en lärartäthet på 7.93 (vilket innebär att skolan hade 7.93 lärare per 100 elever eller 12.6 elever per lärare). Motsvarande siffra under 2020 var 8.40 (8.40 lärare per 100 elever eller 11.9 elever per lärare).

Kontaktuppgifter

?
SYV Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Administratör Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Skolsköterska Christina Harang  E-post saknas  Lägg till
?
Vaktmästare Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Förskoleklass Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Årskurs 1 & årskurs 2 Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Årskurs 3 Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Årskurs 4, 5 & årskurs 6 Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Skolbibliotekarie Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Skolkurator Solveig Länn  E-post saknas  Lägg till
?
Specialpedagog Jill Hansen  E-post saknas  Lägg till

Skolenheter

På grund av den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för per skola. Varje skolenhet har en rektor som är ansvarig för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.