Statistik för Malenagymnasiet i Sjöbo

Här hittar du aktuell statistik såsom antal elever, andelen elever som slutfört med examen och genomsnittligt betygspoäng för Malenagymnasiet i Sjöbo.

Antalet elever på skolan minskade under 2021 från 238 till 221 st. Andelen elever på skolan som tog examen med grundläggande behörighet ökade samtidigt från 21.4% till 30.4%. Den genomsnittliga betygspoängen ökade från 12.0 till 13.2. 98.2 % av eleverna på Malenagymnasiet tog examen. Under 2021 var 85.0% av lärarkåren behöriga jämfört med 2020 då 54.8% var behöriga.

Statistik tillfälligt inaktiverad

Uppdaterad statistik publiceras inom kort.

221 elever på
skolan
Statistik tillfälligt inaktiverad

Uppdaterad statistik publiceras inom kort.

98,2% har slutfört
med examen
Statistik tillfälligt inaktiverad

Uppdaterad statistik publiceras inom kort.

13,2 är genomsnittlig
betygspoäng

Skolenheter

I och med den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för som tidigare per skola. På varje skolenhet ska det finnas en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.

All statistik som vi får från Skolverket gällande skolor är uppdelad i dessa olika skolenheter. På Skolkollen har vi dock valt att slå samman och istället presentera den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör informationen mer lättöverskådligt och relevant för elever, föräldrar och lärare.

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB