Statistik för Nyhammars Förskola i Kolsva

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Nyhammars Förskola i Kolsva.
33 barn på
förskolan

5,5 personaltäthet

50% personal med
examen

2 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB