Statistik för Orust Waldorfförskola i Henån

Här hittar du aktuell statistik såsom antal barn, andelen personal med examen, antal avdelningar och personaltäthet för Orust Waldorfförskola i Henån.
28 barn på
förskolan

4,1 personaltäthet

28,4% personal med
examen

3 antal avdelningar

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB