Personal på von Reisers skola i Åsljunga

Här hittar du information om och kontaktuppgifter till personalen på von Reisers skola. Under 2018 hade skolan en lärartäthet på 7.19 (vilket innebär att skolan hade 7.19 lärare per 100 elever eller 13.9 elever per lärare). Motsvarande siffra under 2017 var 6.17 (6.17 lärare per 100 elever eller 16.2 elever per lärare).

Kontaktuppgifter

?
Rektor Annika Davidsson  E-post saknas  Lägg till
?
SYV Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Administratör Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Skolsköterska Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Vaktmästare Information saknas  E-post saknas  Lägg till

Skolenheter

På grund av den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för per skola. Varje skolenhet har en rektor som är ansvarig för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.