Personal på Ystad Gymnasium, område 5 i Ystad

Här hittar du information om och kontaktuppgifter till personalen på Ystad Gymnasium, område 5. Lärarkåren bestod under 2018 till 88.4% av behöriga lärare. Observera att gymnasieskolornas program har olika behov av lärartäthet och lärarbehörighet utifrån programmens innehåll och struktur. Jämförelser utifrån lärarstatistik är därför inte alltid helt rättvisande.

Kontaktuppgifter

?
Rektor Björn Bingåker  E-post saknas  Lägg till
?
Rektor Mattias Rådmark  E-post saknas  Lägg till
?
Rektor Josephine Müllern  E-post saknas  Lägg till
?
Rektor Alexandra Birch  E-post saknas  Lägg till
?
Rektor Lena Schmidt  E-post saknas  Lägg till
?
Rektor Ewa Österlind  E-post saknas  Lägg till
?
SYV Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Administratör Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Skolsköterska Information saknas  E-post saknas  Lägg till
?
Vaktmästare Information saknas  E-post saknas  Lägg till

Skolenheter

På grund av den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för per skola. Varje skolenhet har en rektor som är ansvarig för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet. Ystad Gymnasium, område 5 har idag 6 anställda rektorer som ansvarar för sina egna skolenheter. Informationen som vi får från Skolverket delas alltid upp i skolenheter. Vi har dock valt att slå samman och visa information om alla skolenheter på ett och samma ställe då vi anser att det gör det mer lättöverskådligt för elever, föräldrar och lärare.