Statistik för Ystad Gymnasium, område 5 i Ystad

Här hittar du aktuell statistik såsom antal elever, andelen elever som slutfört med examen och genomsnittligt betygspoäng för Ystad Gymnasium, område 5 i Ystad.

Antalet elever på skolan ökade under 2018 från 1527 till 1579 st. Andelen elever på skolan som tog examen med grundläggande behörighet ökade samtidigt från 65.1% till 66.3%. Den genomsnittliga betygspoängen minskade från 13.3 till 13.3. 86.5 % av eleverna på Ystad Gymnasium, område 5 tog examen. Under 2018 var 88.4% av lärarkåren behöriga jämfört med 2017 då 86.5% var behöriga.

1579 elever på
skolan
86,5% har slutfört
med examen
13,3 är genomsnittlig
betygspoäng

Skolenheter

I och med den nya skollagen 2010:800 samlas från och med läsåret 2012/2013 uppgifter in per skolenhet istället för som tidigare per skola. På varje skolenhet ska det finnas en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet.

All statistik som vi får från Skolverket gällande skolor är uppdelad i dessa olika skolenheter. På Skolkollen har vi dock valt att slå samman och istället presentera den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör informationen mer lättöverskådligt och relevant för elever, föräldrar och lärare.

All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB