Skolor i Ale

Skolor i Ale

I Ale kommun finns det 29 förskolor, 13 grundskolor och 2 gymnasieskolor. I Ales grundskolor gick det 4243 elever år 2019. 81,6% av sjätteklassarna i Ale kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Ale kommun uppnådde 79,4% kunskapskravet.
  • 29 Förskolor
  • 13 Grundskolor
  • 2 Gymnasieskolor

Ahlafors Fria skola

14.7

Enskild Grundskola, Ale

276 elever
12.4 elever per lärare
89.6 % behöriga lärare
86.0 % uppnått kunskapskravet åk 9

Alboskolan

7.0

Kommunal Grundskola, Ale

183 elever
14.1 elever per lärare
73.6 % behöriga lärare

Ale gymnasium

-

Kommunal Gymnasieskola, Ale

123 elever
IM

Alvhems Förskola

Kommunal Förskola, Ale

32 barn
3 avdelningar
46.2 % personal med examen
4.1 personaltäthet

Aroseniusskolan

4.7

Kommunal Grundskola, Ale

435 elever
11.7 elever per lärare
66.7 % behöriga lärare
80.9 % uppnått kunskapskravet åk 9

Björklövens Förskola

Kommunal Förskola, Ale

69 barn
4 avdelningar
55.6 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Bohus Förskola

Kommunal Förskola, Ale

111 barn
6 avdelningar
52.3 % personal med examen
6.1 personaltäthet

Bohusskolan

15.3

Kommunal Grundskola, Ale

570 elever
12.7 elever per lärare
67.1 % behöriga lärare
79.5 % uppnått kunskapskravet åk 9

Byvägens Förskola

Kommunal Förskola, Ale

39 barn
3 avdelningar
28.6 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Båtsmans Förskola

Kommunal Förskola, Ale

78 barn
4 avdelningar
35.1 % personal med examen
6.4 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen