Skolor i Ale

Skolor i Ale

I Ale kommun finns det 29 förskolor, 13 grundskolor och 2 gymnasieskolor. I Ales grundskolor gick det 4243 elever år 2019. 81,6% av sjätteklassarna i Ale kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Ale kommun uppnådde 79,4% kunskapskravet.
  • 29 Förskolor
  • 13 Grundskolor
  • 2 Gymnasieskolor

Ahlafors Fria skola

14.7

Enskild Grundskola, Ale

268 elever
11.8 elever per lärare
89.7 % behöriga lärare
78.3 % uppnått kunskapskravet åk 9

Alboskolan

7.0

Kommunal Grundskola, Ale

166 elever
15.4 elever per lärare
70.9 % behöriga lärare

Ale gymnasium

-

Kommunal Gymnasieskola, Ale

91 elever
IM

Alvhems Förskola

Kommunal Förskola, Ale

32 barn
3 avdelningar
46.2 % personal med examen
4.1 personaltäthet

Aroseniusskolan

4.7

Kommunal Grundskola, Ale

435 elever
10.8 elever per lärare
66.8 % behöriga lärare
78.7 % uppnått kunskapskravet åk 9

Björklövens Förskola

Kommunal Förskola, Ale

69 barn
4 avdelningar
55.6 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Bohus Förskola

Kommunal Förskola, Ale

111 barn
6 avdelningar
52.3 % personal med examen
6.1 personaltäthet

Bohusskolan

15.3

Kommunal Grundskola, Ale

539 elever
14.0 elever per lärare
70.3 % behöriga lärare
80.3 % uppnått kunskapskravet åk 9

Byvägens Förskola

Kommunal Förskola, Ale

39 barn
3 avdelningar
28.6 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Båtsmans Förskola

Kommunal Förskola, Ale

78 barn
4 avdelningar
35.1 % personal med examen
6.4 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen