Skolformer

 

Förskola

Förskola ska erbjudas alla barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat förskoleklass eller grundskola. I normalfallet erbjuds förskoleplats från och med att barnet fyllt ett år. Barnet ska få gå i förskola i den utsträckning som behövs utifrån föräldrarnas arbets- och/eller studiesituation. 

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyllt tre år har barnet rätt till allmän förskola. I den allmäna förskolan har barnet rätt till minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan.

Sök bland alla förskolor i Sverige


Grundskola

Grundskola börjar när barnet fyller 7 år eller börjar årskurs 1. Alla barn i Sverige måste gå nio år i grundskola enligt den svenska skollagen. Detta kallas skolplikt. Kursplaner och Läroplaner beskriver vad barnen ska lära sig i skolan och hur undervisningen ska gå till. Grundskola är kostnadsfritt.

Sök bland alla grundskolor i Sverige


Gymnasieskola

När eleven går sitt sista år i grundskolan kan de söka till gymnasieskolan. Gymnasieskolan är precis som grundskolan kostnadsfri och är tillgänglig för elever som klarat grundskolan och är mellan 16 och 20 år.

Sök bland alla gymnasieskolor i Sverige

Vad är Skolkollen?

Skolkollen är en tjänst som samlar statistik och information om alla Sveriges skolor på ett och samma ställe. Det gör vi för att det ska bli så enkelt som möjligt för föräldrar och elever att jämföra skolor och hitta uppdaterad information inför skolvalet eller byte av skola. På Skolkollen.se hittar och jämför du enkelt antal elever, behörighetsgrad hos lärare, genomsnittsbetyg och programutbud hos de olika skolorna. För dig som är befintlig elev presenterar vi även information såsom skolmat och läsårstider. Förutom att presentera statistik och automatgenererad information från bl a Skolverket, SCB och IST ger vi även skolorna möjlighet att bredda bilden av skolan på ett nyanserat sätt genom den utökade tjänsten Skolkollen Premium.


Är du skolledare eller pedagog och nyfiken på hur Skolkollen fungerar?

Skolkollen är en fantastisk medborgartjänst som ger er möjlighet att bli än mer tillgängliga för föräldrar och elever utan extra arbete. All information uppdateras automatiskt vilket gör att er profil alltid är aktuell. Vill ni ta kontroll över vilken information som presenteras i er skolprofil? Då får ni alla möjligheter att berätta hur ni arbetar, visa upp era goda resultat och vad som är fördelarna med just er skola, för både föräldrar, elever och potentiella medarbetare. Allt ni behöver göra är att uppgradera till Skolkollen Premium!