Skolformer

 

Förskola

Förskola ska erbjudas alla barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat förskoleklass eller grundskola. I normalfallet erbjuds förskoleplats från och med att barnet fyllt ett år. Barnet ska få gå i förskola i den utsträckning som behövs utifrån föräldrarnas arbets- och/eller studiesituation. 

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyllt tre år har barnet rätt till allmän förskola. I den allmäna förskolan har barnet rätt till minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan.

Sök bland alla förskolor i Sverige


Grundskola

Grundskola börjar när barnet fyller 7 år eller börjar årskurs 1. Alla barn i Sverige måste gå nio år i grundskola enligt den svenska skollagen. Detta kallas skolplikt. Kursplaner och Läroplaner beskriver vad barnen ska lära sig i skolan och hur undervisningen ska gå till. Grundskola är kostnadsfritt.

Sök bland alla grundskolor i Sverige


Gymnasieskola

När eleven går sitt sista år i grundskolan kan de söka till gymnasieskolan. Gymnasieskolan är precis som grundskolan kostnadsfri och är tillgänglig för elever som klarat grundskolan och är mellan 16 och 20 år.

Sök bland alla gymnasieskolor i Sverige