Skolor i Arvika

Skolor i Arvika

I Arvika kommun finns det 33 förskolor, 16 grundskolor och 3 gymnasieskolor. I Arvikas grundskolor gick det 2893 elever år 2019. 88,7% av sjätteklassarna i Arvika kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Arvika kommun uppnådde 77,4% kunskapskravet.
  • 33 Förskolor
  • 16 Grundskolor
  • 3 Gymnasieskolor

Agnetebergsskolan

-

Kommunal Grundskola, Arvika

174 elever
14.2 elever per lärare
90.5 % behöriga lärare

Bäckleken

Kommunal Förskola, Arvika

41 barn
3 avdelningar
54.3 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Båten

Kommunal Förskola, Arvika

60 barn
4 avdelningar
41.0 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Centralskolan

5.7

Kommunal Grundskola, Arvika

414 elever
9.7 elever per lärare
68.2 % behöriga lärare
75.6 % uppnått kunskapskravet åk 9

Dotteviksskolan

7.8

Kommunal Grundskola, Arvika

191 elever
10.2 elever per lärare
79.7 % behöriga lärare

Dragspelet

Kommunal Förskola, Arvika

16 barn
1 avdelning
26.7 % personal med examen
4.3 personaltäthet

Dungen

Kommunal Förskola, Arvika

17 barn
1 avdelning
18.4 % personal med examen
3.5 personaltäthet

Edane skola

6.5

Kommunal Grundskola, Arvika

170 elever
12.2 elever per lärare
74.8 % behöriga lärare

Ekan

Kommunal Förskola, Arvika

29 barn
1 avdelning
57.6 % personal med examen
6.8 personaltäthet

Estetiska skolan, gymnasiet

9.0

Enskild Gymnasieskola, Arvika

43 elever
100.0 % examinerade
15.0 i genomsnittsbetyg
ES

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen