Skolor i Askersund

Skolor i Askersund

I Askersund kommun finns det 14 förskolor, 7 grundskolor och gymnasieskolor. I Askersunds grundskolor gick det 1143 elever år 2019. 58,0% av sjätteklassarna i Askersund kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Askersund kommun uppnådde 69,2% kunskapskravet.
  • 14 Förskolor
  • 7 Grundskolor
  • Gymnasieskolor

Björkängen

Kommunal Förskola, Askersund

53 barn
4 avdelningar
32.5 % personal med examen
4.6 personaltäthet

Dagsländan

Enskild Förskola, Askersund

13 barn
1 avdelning
100.0 % personal med examen
6.7 personaltäthet

Förskolan Skogslyckan

Kommunal Förskola, Askersund

18 barn
1 avdelning
66.7 % personal med examen
6.0 personaltäthet

Förskolan Åmmeberg

Kommunal Förskola, Askersund

33 barn
2 avdelningar
40.0 % personal med examen
6.6 personaltäthet

Gullvivan

Kommunal Förskola, Askersund

13 barn
1 avdelning
0.0 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Hammars skola

16.9

Kommunal Grundskola, Askersund

72 elever
7.8 elever per lärare
62.5 % behöriga lärare

Humlegården

Kommunal Förskola, Askersund

29 barn
2 avdelningar
33.3 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Kristinagårdens Förskola

Kommunal Förskola, Askersund

34 barn
2 avdelningar
66.7 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Lunnagården

Kommunal Förskola, Askersund

39 barn
3 avdelningar
25.9 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Mosippan

Kommunal Förskola, Askersund

70 barn
4 avdelningar
58.1 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen