Skolor i Boxholm

Skolor i Boxholm

I Boxholm kommun finns det 6 förskolor, 3 grundskolor och gymnasieskolor. I Boxholms grundskolor gick det 973 elever år 2019. 72,9% av sjätteklassarna i Boxholm kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Boxholm kommun uppnådde 73,6% kunskapskravet.
  • 6 Förskolor
  • 3 Grundskolor
  • Gymnasieskolor

Dalens Förskola

Kommunal Förskola, Boxholm

78 barn
5 avdelningar
32.4 % personal med examen
4.6 personaltäthet

Hjortens Förskola

Kommunal Förskola, Boxholm

14 barn
1 avdelning
66.7 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Mjölnarkullens Förskola

Kommunal Förskola, Boxholm

78 barn
5 avdelningar
37.3 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Rinnagårdens Förskola

Kommunal Förskola, Boxholm

16 barn
1 avdelning
43.0 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Stenbockskolan L

-

Kommunal Grundskola, Boxholm

421 elever
11.5 elever per lärare
73.2 % behöriga lärare
82.6 % uppnått kunskapskravet åk 9

Stenbockskolan MH

12.5

Kommunal Grundskola, Boxholm

459 elever
11.3 elever per lärare
67.0 % behöriga lärare
70.2 % uppnått kunskapskravet åk 9

Vargstigens Förskola

Kommunal Förskola, Boxholm

16 barn
1 avdelning
33.3 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Åsbo skola

9.4

Kommunal Grundskola, Boxholm

124 elever
11.8 elever per lärare
92.9 % behöriga lärare

Åsbogårdens Förskola

Kommunal Förskola, Boxholm

41 barn
3 avdelningar
43.5 % personal med examen
4.5 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen