Skolor i Falköping

Skolor i Falköping

I Falköping kommun finns det 30 förskolor, 20 grundskolor och 1 gymnasieskolor. I Falköpings grundskolor gick det 4105 elever år 2019. 77,9% av sjätteklassarna i Falköping kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Falköping kommun uppnådde 74,0% kunskapskravet.
  • 30 Förskolor
  • 20 Grundskolor
  • 1 Gymnasieskolor

Broddetorps Förskola

Kommunal Förskola, Falköping

37 barn
2 avdelningar
29.5 % personal med examen
9.3 personaltäthet

Broddetorpsskolan

9.1

Kommunal Grundskola, Falköping

84 elever
10.7 elever per lärare
58.7 % behöriga lärare

Dotorpsskolan

8.0

Kommunal Grundskola, Falköping

216 elever
9.1 elever per lärare
42.7 % behöriga lärare

Floby Förskola

Kommunal Förskola, Falköping

132 barn
6 avdelningar
34.2 % personal med examen
6.4 personaltäthet

Flobyskolan

-

Kommunal Grundskola, Falköping

345 elever
10.1 elever per lärare
58.6 % behöriga lärare
75.0 % uppnått kunskapskravet åk 9

Förskolan Boken

Enskild Förskola, Falköping

39 barn
3 avdelningar
38.4 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Förskolan Fenix

Kommunal Förskola, Falköping

16 barn
1 avdelning
66.7 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Förskolan Fyren

Kommunal Förskola, Falköping

99 barn
5 avdelningar
53.2 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Förskolan Fölungen

Enskild Förskola, Falköping

37 barn
5 avdelningar
37.5 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Förskolan Junibacken

Kommunal Förskola, Falköping

111 barn
6 avdelningar
59.9 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen