Skolor i Gnesta

Skolor i Gnesta

I Gnesta kommun finns det 13 förskolor, 5 grundskolor och 1 gymnasieskolor. I Gnestas grundskolor gick det 1414 elever år 2019. 74,2% av sjätteklassarna i Gnesta kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Gnesta kommun uppnådde 67,4% kunskapskravet.
  • 13 Förskolor
  • 5 Grundskolor
  • 1 Gymnasieskolor

Dansutskolan F-6

8.0

Kommunal Grundskola, Gnesta

353 elever
12.4 elever per lärare
45.8 % behöriga lärare

Frejaskolan F-9

12.1

Kommunal Grundskola, Gnesta

677 elever
11.8 elever per lärare
83.7 % behöriga lärare
75.2 % uppnått kunskapskravet åk 9

Fsk De Fyra Årstiderna

Enskild Förskola, Gnesta

28 barn
2 avdelningar
0.0 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Förskolan Fågeldansen

Kommunal Förskola, Gnesta

84 barn
5 avdelningar
48.1 % personal med examen
6.4 personaltäthet

Förskolan Gläntan

Kommunal Förskola, Gnesta

18 barn
2 avdelningar
23.9 % personal med examen
3.9 personaltäthet

Förskolan Korallen

Kommunal Förskola, Gnesta

34 barn
2 avdelningar
33.3 % personal med examen
6.1 personaltäthet

Förskolan Kristallen

Kommunal Förskola, Gnesta

34 barn
2 avdelningar
58.8 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Förskolan Ringleken

Kommunal Förskola, Gnesta

30 barn
2 avdelningar
32.0 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Förskolan Sjöstugan

Kommunal Förskola, Gnesta

72 barn
4 avdelningar
17.4 % personal med examen
6.3 personaltäthet

Förskolan Solrosen

Kommunal Förskola, Gnesta

64 barn
4 avdelningar
31.8 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen