Skolor i Göteborg

Skolor i Göteborg

I Göteborg kommun finns det 545 förskolor, 231 grundskolor och 59 gymnasieskolor. I Göteborgs grundskolor gick det 61633 elever år 2019. 72,4% av sjätteklassarna i Göteborg kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Göteborg kommun uppnådde 71,7% kunskapskravet.
  • 545 Förskolor
  • 231 Grundskolor
  • 59 Gymnasieskolor

Abc All About Children

Enskild Förskola, Göteborg

108 barn
7 avdelningar
11.8 % personal med examen
6.8 personaltäthet

Albotorget 5 Förskola

Kommunal Förskola, Göteborg

85 barn
5 avdelningar
48.6 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Algebraförskolan

Enskild Förskola, Göteborg

24 barn
1 avdelning
10.1 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Algebraskolan

-

Grundskola, Göteborg

177 elever
12.3 elever per lärare
61.6 % behöriga lärare

Allmänna Vägen 40 Förskola

Kommunal Förskola, Göteborg

33 barn
2 avdelningar
43.3 % personal med examen
4.2 personaltäthet

Amerikanska Gymnasiet Göteborg

-

Gymnasieskola, Göteborg

653 elever
EK
NA
SA
TE

Amhults Byväg 10 Förskola

Kommunal Förskola, Göteborg

79 barn
4 avdelningar
58.7 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Amhultsgården

-

Kommunal Grundskola, Göteborg

35 elever
33.0 % behöriga lärare

Amiralitetsgatan 19 B Förskola

Kommunal Förskola, Göteborg

54 barn
3 avdelningar
25.9 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Angeredsgymnasiet 1

7.3

Kommunal Gymnasieskola, Göteborg

845 elever
80.9 % examinerade
12.7 i genomsnittsbetyg
IM
NA
SA
ES
EK
HA
VO
+

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen